Skip to main content
MOBILBEARBEJDNING

Flangebearbejdning

Vi er specialister i mobilbearbejdning af flanger

Flangerne er en meget vigtig komponent i tårne og fundamenter til vindmøller og kraner. For at sikre lang levetid og undgå havari stilles der store krav til planhed og tilt på flangerne. 

CNC styret fræser

Store krav til planhed og tilt

Tolerance krav skærpes

Kunderne stiller ofte skrappe krav til tolerance for planhed og tilt. Med svejse processerne kan det ofte være svært, at overholde disse krav. Derfor kan det være nødvendigt, og er ofte også et krav fra slutkunderne, at flangerne skal bearbejdes efter svejsning.

CNC Onsite har udviklet og bygget en rækker maskiner til flangefræsning. Maskinerne kan bearbejde flanger fra Ø400 og op til  Ø10.000. 

CNC styret mobilbearbejdning

Fuld automatisk CNC styret bearbejdning

CNC styret præcision

Bearbejdnings processen kan foretages med en fuld automatisk CNC styret proces. Derved opnås præcisions bearbejdning som på et maskinværksted. 

Udskiftning af segmenter på krøjekrans

Flange fræsning Ø10.000

Onsite bearbejdning af store flanger

CNC Onsite tilbyder flange bearbejdning onsite på flanger op til Ø10.000. Vores maskine Obelix kan også lave back spottning simultant med, at den bearbejder topsiden. Med Obelix kan vi også tilbyde at bore store huller i flanger på stedet.

CNC styret mobilbearbejdning

Boring af huller på stedet

CNC styret præcision

CNC Onsite tilbyder at bore huller i flanger på stedet. Med vores CNC Styret maskine kan vi ligge hullerne ud med meget stor præcision.  

Udskiftning af segmenter på krøjekrans

Innovativ flange fræser

Innovation skaber muligheder

Sammen med bla. DTU og Aarhus Universitet har CNC Onsite udviklet en innovativ flange fræser. Med denne maskine er det muligt, ud over alm. fræsning for planhed og tilt, at lave alle typer for kontur fræsning. 

CNC Onsite mobilbearbejdning

Opmåling af flange før og efter

Kontrol opmåling

CNC Onsite tilbyder kontrol opmåling med Easy Laser eller 3D laser tracker. Dette kan anvendes som dokumentation overfor en evt. slutkunde.