Skip to main content
MOBILBEARBEJDNING

Installationsskibe

Vi er specialister i mobilbearbejdning på installationsskibe

CNC Onsite har udført mange forskelligartede opgaver på installationsskibe. Både i forbindelse med mobilisering til nye opgaver og i forbindelse med reparationsopgaver. Vi udfører den komplette opgave. Dvs. vi medbringer udstyret og stiller med GWO certificerede teknikere – så vi kan arbejde både onshore og offshore. Hos os får du en komplet løsning.  

Reparation af lejepasning på installationsskib

Reparation af Jacking system

Udboring af lejepasning

Til at flytte de store ben installationsskibene står på, kræves der rigtig mange kræfter. Hertil anvendes der et antal gearmotorer. CNC Onsite udfører forskellige reparations opgaver herunder udboring af lejepasninger og præcisionsbearbejdning af overflader.

CNC Onsite Hoved kran

Bearbejdning på Hoved kran

I forbindelse med installation eller reparation af kraner har CNC Onsite udført forskellige mobile bearbejdninger. 

Med vores special designede maskiner har vi mulighed for at foretage bearbejdning også på de rigtig svært tilgængelige områder.

Flange fræsning installationsskibe

Store krav til planhed og tilt på Sea Fastner

Tolerance krav skærpes

Kunderne stiller ofte skrappe krav til tolerancerne for planhed og tilt. Med svejseprocesserne er det ofte svært at overholde disse krav. Derfor kan det være nødvendigt, og er ofte også et krav fra slutkunderne, at flangerne bearbejdes efter svejsning.

CNC Onsite har udviklet og bygget en række maskiner til flangefræsning. Maskinerne kan bearbejde flanger fra Ø400 og op til  Ø10.000. 

CNC styret mobilbearbejdning

Opmåling af flatness og tilt på flanger

Opmåling med Easy Laser

CNC Onsite tilbyder kontrolopmåling af bl.a. flanger. Når opmålingen er udført, udarbejdes der en målerapport som kan afleveres umiddelbart efter opmåling.

Vi anvender selv målerapporter i vores arbejde, både i forbindelse med mobilbearbejdning og service på værktøjsmaskiner. Derfor ved vi, at det er vigtigt, at målerapporten er forståelig og kan omsættes til praksis.

Målerapporter kan udføres både i forbindelse med den bearbejdning CNC Onsite har gennemført eller som en selvstændig service i forbindelse med inspektion og verifikation af flangerne.

Opmåling med Laser Tracker

3D opmåling af emner

Opmåling med Laser Tracker

Vi anvender laser tracker af type Omnitrac 2, fra API Automated Precision, som er hurtig at anvende og ekstrem nøjagtig. Omnitrac 2 udmærker sig blandt andet ved, at den kan foretage en dynamisk måling og derved kan lave en 3D scanning af et emne.

Blade Rack

Blade Rack

Opmåling med Laser Tracker

CNC Onsite har lavet mange opmålingsopgaver på Blade Rack for, at sikre at hulplaceringen er indenfor tolerancerne. I en del tilfælde har vi bearbejdet hullerne således , at disse er lavet aflange for at modificere eksisterende Blade Racks til nye opgaver.