Skip to main content
VÆRKTØJSMASKINER

Kontrol af maskine

Mange forskellige special måleværktøjer.

Vi har igennem årene erhvervet mange specialmåleværktøjer der gør at vi kan udføre opgaven korrekt.

Ballbar måling CNC Onsite

Ballbar måling

Kontrol ved hjælp af Ballbar måling

En ballbar måling giver et hurtigt og præcist billede af CNC maskinens nøjagtighed. Maskinen programmeres til at køre en cirkulær bevægelse og Ball baren måler den aktuelle radius.

Ballbar måling CNC Onsite

Dokumentation med Ballbarmåling

Ballbar måling giver dokumentation

Måle rapporten kan benyttes til dokumentation, diagnose og fejlfinding.

En ballbar måling er et godt værktøj til at monitorere maskinens tilstand i forbindelse med planlagt vedligehold.

Interferometer opmåling CNC Onsite

Kompensering af målesystem.

Interferometer opmåling

En interferometer måling giver et ekstremt nøjagtigt billede af de enkelte aksers nøjagtighed. Ved hjælp af de enkelte målinger kan man kompensere i styringen så man opnår en maskine der kører med en præcision inden for få µm.

antræksmåling cnc onsite

Antræksmåling

Måling af antræk på værktøjsmaskiner

Værktøjs antrækket på jeres bearbejdningscenter er en vital del af maskinen.
Hvis fjederpakket er beskadiget, kan det have fatale konsekvenser for spindlen.
Beskadiget konus, Lejeskift, Spindelskift for blot at nævne nogle få af de konsekvenser et svagt antræk kan medføre.

CNC Onsite klemkraftmåling

Klemkrafmåling

Måling af klemkraft på center patron

Klemkraften på en drejebænks centrer patron falder med tiden. Slitage, smuds og manglende smøring er alle med til at nedsætte klemkraften.

Vi benytter vores klemkraftmåler ved serviceeftersyn dette giver en god monitorering af centrer patronens tilstand.