Skip to main content
Præcisions opmåling

Opmåling med Laser Tracker

Vi er eksperter i opmåling

CNC Onsite tilbyder meget præcis opmåling med laser tracker . Opgaverne kan være store konstruktioner eller f.eks. i forbindelse med opstilling/opretning af værktøjsmaskiner. Læs mere om vores ydelser herunder.

Vores medarbejdere har stor erfaring med geometrisk opretning af maskiner, både stationære og mobile. Denne erfaring anvender vi i høj grad i vores opmålingsopgaver, så vi kan levere en målerapport som er let at forstå og anvende.

  • Maskinopretning

  • Retheds-, vinkelretheds-, længde- og planhedsmåling.

  • Opmåling af opspændingsfixtur

  • Opmålinger i henhold til CAD

  • Udmåling af fixpunkter

  • Kontrolmåling af flatness og vinkelrethed

  • Kontrolmåling af parallelitet

Hurtig og forberedt

Hos CNC Onsite er vi meget opmærksomme på, at tid er penge. Vi bestræber os derfor på at kunne rykke hurtigt ud, være velforberedt til opgaven og medbringe et udvalg af relevante måleværktøjer.

Forståelig målerapport

Vi anvender selv målerapporter i vores arbejde, både i forbindelse med mobilbearbejdning og service på værktøjsmaskiner. Derfor ved vi, at det er vigtig, at målerapporten er forståelig og kan omsættes til praksis.

Førsteklasses udstyr

Vi anvender en laser tracker af type Omnitrac 2, fra API Automated Precision, som er hurtig at anvende og ekstrem nøjagtigt. Omnitrac 2 udmærker sig blandt andet ved, at den kan foretage en dynamisk måling og derved kan lave en 3D scanning af et emne.

Vi tilbyder også bearbejdning og service

CNC Onsite tilbyder udover opmåling også mobilbearbejdning på konstruktioner, hvor der er behov for stor præcision. Ligesom vi også udfører service på værktøjsmaskiner.