Skip to main content

Pressemeddelelse

CNC Onsite tilbyder som første virksomhed on-site reparationer af rotorbladrødder til vindmøller

  • Udboring og udskiftning af bladindsatser på få dage
  • Reducerede logistikomkostninger, minimal downtime og mindre miljøpåvirkning
  • Også som et alternativ til skrotning
  • Den hollandske partner We4Ce leverer udskiftningsbøsninger
  • Premiere på WindEnergy Hamburg fra 27. – 30. september 2022

Vejle, Danmark, 9. september 2022 – Skader på rotorbladrødderne på ældre vindmøller kunne tidligere kun repareres hos producenten, hvilket resulterede i høje omkostninger for logistik og lange downtime. Operatørerne havde ofte intet andet valg end at købe et nyt blad eller at skrotte hele anlægget.

Med den nyudviklede mobile maskine, der er designet til effektiv udskiftning af beskadigede indsatser i bladrødderne, er den danske virksomhed CNC Onsite den første til at tilbyde økonomiske præcisionsreparationer, der udføres direkte på stedet i vindmølleparken. Dette eliminerer transport, som belaster både budgettet og miljøet, samt ventetiden på en reparation

De gevindindsatser, som er indarbejdet i rotorbladet under fremstillingsprocessen og er afgørende for at forbinde bladet med nacellen, kan med tiden blive løse. I ældre blade kan der dannes mikrorevner. Forurenende stoffer som f.eks. fedt og hydraulikolie trænger ind i disse revner og kann svække forbindelsen. Denne situation bringer i sidste ende bladrodens strukturelle sikkerhed i fare, da materialet udmattes, især under høje belastninger. I værste fald kan dette føre til, at rotorbladet falder af.

Reparation af bladrødder i vindmølleparken.

CNC Onsite’s metode indebærer, at rotorbladet demonteres, inden det placeres i et reparationsmiljø i selve vindmølleparken. Den mobile automatiske bearbejdningsmaskine er rettet ind efter klingen og borer de defekte indsatser ud af kompositmaterialet. For at sikre, at hulrummet passer nøjagtigt til diameteren og formen af udskiftningsdelen, udføres endnu en præcis boring, så den nye del kan indsættes og derefter fastgøres med klæbemateriale.

“Det er en kompleks proces at reparere bladrodsindsatser på stedet. Man skal kunne kontrollere flere procesparametre for at sikre, at klingen ikke bliver yderligere beskadiget. Og det er vigtigt at bore præcis i midtem i de eksisterende indsater,” forklarer Søren Kellenberger, salgschef og partner hos CNC Onsite.

Denne nye maskine blev udviklet som svar på behovene hos operatører, der søger en løsning til reparation på stedet. Nyudviklingen profiterede af virksomhedens gennemprøvede CNC-styret maskinteknologi, som gør det muligt at reparere krøjekransen og tårnflanger med de fineste tolerancer i mikrometerområdet.

“I øjeblikket er den eneste måde at reparere gevindindsatser til vindmøller på at fjerne hele bladet og transportere det til producenten. Den første udfordring er de enorme omkostninger ved den lange transport af bladet på offentlige veje. For det andet er det svært at få en aftale om en reparation, da producenterne har meget travlt med at bygge nye blade.” forklarer Kellenberger.

Ældre bladmodeller har en kortere levetid

Energiovergangen til mere grøn elektricitet betyder ikke kun, at rotorbladproducenterne har travlt med at producere nye blade. Tidligere modeller af rotorblade udgår ofte efter fem til ti år, hvilket betyder, at formen skal laves om til udskiftning. Bladene er en af de mest følsomme komponenter i en vindmølle, og de er også de dyreste komponenter, idet de tegner sig for ca. 25-30 % af konstruktionsomkostningerne.

Udskiftning af vinger på ældre vindmøller er ofte ikke økonomisk rentabelt. Operatøren kan beslutte at lade møllen køre med reduceret effekt eller endda lukke den ned. Det er vigtigt at holde vindmøllerne i gang for at opfylde målene for vedvarende energi. CNC Onsite’s reparationsservice kan spille en vigtig rolle i forlængelsen af levetiden for eksisterende vindmøller.

CNC Onsite og We4Ce tilbyder en komplet løsning med fuld service

CNC Onsite har indgået et samarbejde med den hollandske virksomhed We4Ce, en international ekspert i rotorblade og bladrodsforbindelser, for at tilbyde en komplet reparationsløsning med fokus på højstyrkebladrødder.

“Den sværeste del af udskiftningen af en gevindindsats er at centrere udskiftningsdelen. Vi har udviklet bøsningsindsatser med et design, der optimerer placeringen af den nye komponent. Denne komplette løsning giver en stærkere forbindelse mellem indsats og klinge,” forklarer Edo Kuipers, Engineering Manager og medejer af We4Ce.

Den komplette reparationsløsning vil være tilgængelig i efteråret 2022

Den tunge transport af et rotorblad koster ikke kun titusindvis af euro, men kræver også forud planlægning og godkendelse, for ikke at nævne omkostningerne ved nedetid. CNC Onsite’s energieffektive reparationsservice tilbydes til en brøkdel af disse omkostninger. “Reparation giver ikke kun økonomiske, men også miljømæssige fordele i form af CO2-reduktion og det faktum, at en vindmølle ikke behøver at blive lukket ned, fordi den ikke længere er værd at reparere”, forklarer Kellenberger.

“Vores mange diskussioner med potentielle kunder har vist, at der er behov for denne reparation på stedet. Fra slutningen af efteråret i år vil vi tilbyde denne service, som vi mener er den første on-site-metode nogensinde, og som er tilgængelig for alle bladstørrelser”, slutter Kellenberger.

Effektiv reparation af vindmøller er en stadig vigtigere del af energiomstillingen. Problemer med gevindindsatser opdages normalt i forbindelse med vedligeholdelse og forekommer oftest i møller, der er ældre end 15 år. CNC Onsite’s nye reparation af bladrødderne forventes at tage to til tre dage, afhængigt af antallet af defekte skær, i modsætning til de tidligere månedlange ventetid hos producenten.

CNC Onsite’s nye løsning til reparation af bladrødder samt oplysninger om flangefræsemaskinen til 10-meter-møller og en patenteret metode til reparation af svingringe vil blive præsenteret for første gang på Wind Energy Hamburg fra den 27.-30. september på CNC Onsite’s stand i hal B, EG.504.

For ydeliger information kontakt:

Søren Schmidt Kellenberger
ssk@cnconsite.dk
+45 25 53 76 50